HERKONU FORUM SİTESİ

Herkonu Forum Sitesi'ne Hosgeldiniz.Ailemize katilmak ister misiniz ? glsme

HERKONU

Similar topics


   HASTA HAKLARI

   Paylaş

   *nemo*
   Misafir

   HASTA HAKLARI

   Mesaj tarafından *nemo* Bir Cuma 01 Şub. 2008, 5:45 am

   HASTA HAKLARI

   Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;
   İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır. Hak kavramı evrensel bir kavramdır. Kısaca hak; "hukuk kurallarının kişilere tanıdığı yetki" olarak tanımlanabilir.İnsan hakları ilk kez 1215 yılında İngiltere’de tanınmıştır. Resmi olarak 18. yüzyıl sonlarında Amerikan Haklar Bildirgesi ve 1789 Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Evrensel Bildirgesi yayımlanmıştır. Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla insan hakları evrensel hale geldi. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlandı. Buna göre; herkesin özgür, onurlu, hakları bakımından eşit oldukları belirtilmektedir.İnsan haklarını kısaca; tüm insanların her açıdan doğuştan eşit ve özgür olması diye tarif etmek mümkündür. Söz konusu bu özgürlük, başkalarının haklarına saygılı olmak ve bu hakları çiğnememe zorunluluğu ile dengelenmiştir. Çeşitli insan hakları bulunmaktadır. Hasta hakları da temel insan haklarından birisidir.

   1 ) Hizmetten genel olarak faydalanma: Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç,ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

   2 ) Bilgilendirme ve bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır.

   3 ) Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

   4 ) Mahremiyet: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya haklarıvardır.

   5 ) Reddetme, durdurma ve rıza: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

   6 ) Güvenlik : Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

   7 ) Dini vecibeleri yerine getirebilme : Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

   8 ) İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

   9 ) Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

   10 )Müracaat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesindeher türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.


   HASTA SORUMLULUKLARI


   1. GENEL SORUMLULUKLAR

   1.1. Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklıbir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
   1.2. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
   1.3. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.   2. SOSYAL GÜVENLİK DURUMU

   2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanındabildirmek durumundadır.
   2.2Hasta;sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanındayaptırmak zorundadır.


   3. SAĞLIK ÇALIŞANLARINI BİLGİLENDİRME

   3.1. Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.   4. HASTANE KURALLARINA UYMA

   4.1. Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
   4.2. Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
   4.3. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
   4.4. Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
   4.5. Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
   4.6. Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.   5. TEDAVİSİ İLE İLGİLİ ÖNERİLERE UYMA

   5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığıyerleri sormalıdır.
   5.2. Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
   5.3. Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
   5.4. Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.


   TEDAVİ YÖNETİMİ SEÇME HAKKI

   1 ).Hasta kendine yeterli süre ayrılmasını ister & Hekim de hastasına yeterli süre ayırmak ister .
   2 ).Hasta temiz ve çağdaş sağlık tesisi ister & Hekim de temiz ve çağdaş sağlık tesisinde çalışmak İster.
   3 ).Hasta kendine yeterli süre ayrılmasını ister & Hekim de hastasına yeterli süre ayırmak ister .
   4 ).Hasta kendine yeterli süre ayrılmasını ister & Hekim de hastasına yeterli süre ayırmak ister .
   5 ).Hastada hekimde aralarına parasal konuların girmesini istemez.
   6 ).Hasta tıbbi gelişmeleri izleyen hekim ister & Hekim bilimsel gelişmeleri takip etmek ister.
   7 ).Hasta sevgi ,saygı ve şevkat görmek ister & Hekim kendisine saygılı davranılmasını ve güvenilmesini ister.
   8 ).Hasta saatlerce poliklinik sırasında beklemek istemez & Hekim poliklinik kapısında hastaların yığılmasını istemez


   HASTA HEKİM HAKLARI

    Forum Saati Salı 18 Ara. 2018, 3:54 pm