HERKONU FORUM SİTESİ

Herkonu Forum Sitesi'ne Hosgeldiniz.Ailemize katilmak ister misiniz ? glsme

HERKONU


  Tomatis Metodu nedir?

  Paylaş
  avatar
  Herkonu Forum Sitesi
  Admin
  Admin

  Kayıt tarihi : 26/01/08
  Kadın
  Mesaj Sayısı : 1543
  Burç Sembolü : Burcunuzun Sembolü Lütfen
  Medeni Durumu : Evli
  Yasaklanma Sebebi Yasaklanma Sebebi : ---
  Sevdiğim Sözler Sevdiğim Sözler : Söylemediğin sözün hakimi,
  söylediğin sözün mahkumusun.
  ________________________

  Alim konuşuyorsa ; Bilirim susmasını ,
  Zalim konuşuyorsa ; Bilirim susmamasını !
  Cahil konuşuyorsa ; Bilirim susturmasını ,
  Bilmediğim konuda ; Bilirim konuşmamasını..
  _______________________

  Körden DeğiL!! Nankörden,
  YüzSüzden DeğiL!! 2 YüzLüden,
  Tipi Bozuk OLandan DeğiL!! Sütü Bozuk OLandan Kork...
  _______________________

  Ne kimseyi bir Hırs UğRuna Satarım..
  Ne de Kimseye yaLakaLık Yaparım..
  Ben Sadece,
  Bendeki doğruLarı Yaşarım..!.
  Site Puanı Site Puanı : 1337
  Rep Puanı Rep Puanı : 32

  Tomatis Metodu nedir?

  Mesaj tarafından Herkonu Forum Sitesi Bir Ptsi 22 Ara. 2008, 10:08 pm

  Tomatis Metodu, algılama potansiyelimizi ve iletişim yeteneğimizi en optimal şekilde kullanmamızı sağlayan bir tekniktir. Bu teknik audio - psiko -Fonoloji olarak da adlandırılmaktadır. Bunların ötesinde Tomatis Metodu lisan ve iletişim alanında kullanılmakta olan aktif bir araçtır. Bu teknikten faydalanan kişiler kendi özgüvenlerini sağlamakta ve iletişim sorunlarının üstesinden gelerek tercihlerini kendileri sağlıklı olarak yapabilmektedirler.

  Tomatis Metodu ne zaman doğmuştur?

  Tomatis Metodu, Alfred Tomatis'in 1940'lı yıllarından sonunda gerçekleştirdiği araştırmaları baz almaktadır. Bu araştırmalar, sırasıyla Paris'teki Tıp ve Fen Akademilerinde 1957 ve 1960 yıllarında yapılan çalışmalar ile somutlaşmıştır. Bu akademik çalışmaların bazını üç yasa oluşturmaktadır. Bu yasalardan ilki insan sesinin sadece kulağın duyduklarını içerebileceğini, ikincisi duymanın değişmesi durumunda sesinde değişeceğini, üçüncü hipotez ise işitme ile ilgili süreli stimülasyonun konuşmayı da kalıcı olarak değiştirebileceğini belirtmektedir. 1958'de Brüksel'de gerçekleştirilen Dünya Fuarında Elektronik Kulağın resmi tanıtımı ile Alfred Tomatis Bilimsel Araştırma dalında altın madalya ile ödüllendirilmiştir. 1960 'lı yıllar boyunca metod, 1970'li yıllardaki son şeklini alana dek, çeşitli gelişim süreçlerinden geçmiştir. O zamandan bugüne, Tomatis Metodu, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen Tomatis danışmanlarının deneyim ve katkıları ile gelişimini sürdürmektedir.

  Tomatis Metodu işitme zayıflığı durumunda faydalı olacak mıdır?

  Tomatis Metodu kesin bir fonsiyon bozukluğu durumunda işitmeyi arttıramasa da, kişinin, ne kadar zayıf olursa olsun, işitme potansiyelini, en optimal şekilde kullanmasını sağlayabilmektedir.

  Tomatis Metodu'nun çocuklara sağladığı faydalar nedir ?

  Ailelerin, Tomatis danışmanlarına raporladıkları en görünen sonuçlar şunlardır. Çocukların konuşma, şarkı söyleme kalitelerinde; iletişim, konsantrasyon, okuma becerisi, sözlü ve yazılı ifade yeteneği; motor becerileri; sürat; imlalama; ritm duygusu; kendi kendine yetebilme ve genel davranışlar (sakin, açık vs.); anlama ve kavrama yeteneklerinde ilerleme.


  Tomatis Metodunun sonuçları ne kadar sürede alınmaktadır ?

  Tomatis Metodunun gözlemlenebilen sonuçları iki seviyede ele alınmalıdır. Biri gözle görünen (üst yapıya ait) seviye, diğeri ise derin - etkili seviyedir. İlk seviyeye (üst yapı) ait sonuçlar dinleme kürlerini müteakip bir kaç hafta içinde görülebilmektedir. Bu nedenle Tomatis Metodu'ndan dinamik bir yöntem olarak kişiler rahatça faydalanabilmektedirler. Diğer seviyede ise dinleme kürü sonrası kişilerin iç dengelerinin değişimi ve kişinin kendi değer sistemini tekrar oluşturarak ilerlemesi daha yavaş bir hızla gerçekleşmektedir. Dinleme kürünün ilerleme etkisi yıllarca sürebilmektedir. Yeni olaylarla karşılaşılması durumunda bu ilerleme sekteye uğrayabilmektedir. Bu tip durumlarda Tomatis merkezinde alınan kısa süreli dinleme kürleri kişinin dengesini bulmasını sağlamakta ve başlanılan ilerleme süreci devam etmektedir.


  Tomatis programının faydası sürekli midir ?

  Evet, Tomatis programı sonucunda elde edilen ilerleme surmektedir. Bunun nedeni, edinilen faydanın koşullanmaktan değil, dengenin onarılması/restore edilmesindendir. Gerçekten, Tomatis Metodundan umulanlar çok çeşitli de olsa, hepsi de bir fonsiyonel bozukluk/ çalışmamadan kaynaklanmakta ve dolayısıyla az veya çok nörolojik açıdan bir dengesizlik durumu arz etmektedir. Elektronik kulakla yapılan kulak egzersizi kişinin denge durumuna dönmesini sağlamakta ki bu durum, normal yani olması gereken durum olduğu için, düşük veya yüksek derecede vahim bir çalışmama durumunun gerektirdiğinden çok daha az efor gerektirmektedir. Dolayısıyla, çoğu zaman, kişinin program süresince edindiği kazanımlar muhafaza edilirken ilerleme, gelişme süreci normal durumuna ulaştığı zaman da devam edebilmektedir.

  Kimler Tomatis Metodunu kullanmaktadır ?

  Tomatis Metodu çocuklar ile ergen ve yetişkinlerin öğrenme (konuşma, yazma, ifade yeteneği, anlama ) kişisel gelişim (konsantrasyon, motivasyon, yaratıcılık, hedef belirleme ve hedefe ulaşma) , davranış sorunları (motor sorunları,psikolojik sorunlar, yabancı lisan) ile ilgili çalışan profesyoneller tarafından kullanılmaktadır.


  Neden çocuk ile birlikte anne de Dinleme Kürü'nde yer almalıdır ?

  Dinleme kürlerinden sonra çocuğun davranışlarında değişiklik olacaktır. Çocuğun bu aşamalardan annesi ile birlikte adım adım geçmesi, bu davranış değişikliklerinin etkisini arttırmaktadır. Bu değişikliklerin anne tarafından anlaşılmasının yanısıra anne tarafından bu deneyimin yaşanması gerekmektedir. Bu şekilde çocuk daha huzurlu olarak dinleme kürüne devam etmekte ve değişiklikleri kabul etmektedir.

  Neden filtrelenmiş müzik kullanılmaktadır?

  4000 hertz civarındaki filtreleme işlemi, beynin kendisini, belli bölgelerinin akustik analizine yönlendirmesini sağlamaktadır. Daha yüksek derecede filtrelenmiş sesler doğum-öncesi tecrübeye tekabül etmektedir fakat bu fetus'ün düşük frekansları algılama yeteneğinden yoksun olduğu anlamına gelmemektedir. Alfred Tomatis'e göre, kulağın erken gelişiminin nedeni onun sinir sisteminin gelişimine enerji sağlamada oynadığı roldür. İşte bu ilksel yetkinlikten faydalanmak içindir ki Alfred Tomatis filtrelenmiş ses kullanmaya karar vermiş ve kulağın sesleri ayrıştırma görevini hafifletmenin yöntemini bulmuştur. İç kulağın fizyolojisi gereği yüksek frekanstaki sesler sinir sistemini düşük frekanstaki seslere kıyasla daha çok uyarmaktadır. Gerçekten de sessel uyarıları karşılayan ciliae, veya kulak hücreleri, yüksek frekansları analiz etmeye yarayan bölgelerde daha çoktur.

  Dinleme oturumları neden bu kadar yoğun bir şekilde düzenlenmiştir?

  Beynin algılama modunun değişebilmesi için kısıtlı bir sürede çok sık ve sürekli ritimde bilgi akışına maruz kalması gerekmektedir. Bu alıştırma, diğer zihinsel ve fiziksel egzersizler gibi, gerçek bir ön-koşullanmaya neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak vücut farklı şekilde işleyebileceğini keşfetmekte ve dolayısıyla seçiminin olabileceğini kavramaktadır.

  Dinleme oturumlarının yoğunluk kuralı herkes için geçerliyse de etkileri sorunun doğası, kişinin yaşı, motivasyonu, ve ayırabileceği zamana göre değişim gösterebilmektedir. Genel kural 12 günlük ilk blok süresince günde 2 saatlik dinleme kürleridir. Sonrasında, dinleme oturumları ise çok özel durumlar hariç 8 günü aşmamakta ve 3 haftalık bir aradan sonra uygulanmaktadır.


  Blok Dinleme Kürleri arasında neden ara verilmektedir?

  Beynin değişime adapte olabilmesi için yoğun ve sürekli uyarılmaya ihtiyacı duyduğu gibi bu değişimi şekillendirip entegre edebilmesi için uyarılmadığı bir döneme de ihtiyacı vardır. Bu prensip her çeşit egzersiz için geçerlidir. Entegrasyon, görünürdeki pasif dönemde, yani dinleme kürü sürecinin bitiminden sonra meydana gelmektedir. Aslında bu bir asimilasyon/özümseme fazıdır. Uyarılma organizmamızı rahatsız etmektedir, dolayısıyla asimilasyonun özümsenmesi için ona bu sindirme zamanı tanınmalıdır. Bu nedenle Elektronik kulakla yapılan ilk 12 günlük ikişer saatlik blok dinleme kürlerini takiben verilen genelde 8 gün süren ikinci dinleme kürleri sayı olarak kısıtlı tutulmaktadır çünkü Tomatis Metodunun amacı kişinin en kısa sürede kendi optimum yeterliliğine ulaşmasıdır. Programın ilk 2 bloğu 3 ila 4 haftaya yayılmıştır, 2. ve 3. bloklar arasında ise 2 ila 3 aylık aralar vardı. 6 ay sonrasında 3. blok ve gerekirse 4. blok verilmektedir.

  Dinleme kürleri sırasında ne yapılmalıdır ?

  Dinleme kürleri sırasında kişinin resim, yap boz, çizim yapmak, uyuması önerilmektedir. Ancak okuma, yazma ve konuşma yapılmamalıdır.

  Test sonuçlar nasıl değerlendirilmektedir ?

  Müşteriye dinleme testi yapılır. Bu test sonrasında sonuçlar uzman ile birlikte görüşülerek değerlendirilir. Değerlendirmeler programın başlangıcında ve sonunda müşteriye aktarılır. Görüşme esnasında görüşülenler kişi ile ilgili bilgi ve izlenimler edinilmesini sağlar ve uzman analiz sonuçları ve aktarılan deneyimler ile ilgili görüşlerini müşteriye iletir.


  Tomatis Metodu tehlikeli olabilirmi ?

  Hayır. Çünkü Tomatis metodu tıbbi anlamda terapi yöntemi değildir. Pedagoji, spor ve sanat alanlarında alternatif değil, tamamlayıcı nitelikte bir tekniktir ve bu alanlardaki ilerlemeleri destekleyen ve etkinliklerini arttıran bir özelliğe sahiptir. Aslında Tomatis Metodu, daha basit anlamında, normale dönüşümü bir travma veya dengesizlik durumu yaratmadan sağlamaktadır. Dinleme eğitimi ile kişi efor sarfetmeksizin kendi normal durumuna dönmektedir.

  Tomatis Terapiye ait video;  Kaynak: BURADA

   Forum Saati Çarş. 20 Haz. 2018, 1:31 am