HERKONU FORUM SİTESİ

Herkonu Forum Sitesi'ne Hosgeldiniz.Ailemize katilmak ister misiniz ? glsme

HERKONU


  OTİSTİK ÇOCUKLARIN DÜŞÜNME ANLAMA VE ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ-DEVAMI

  Paylaş
  avatar
  Hande(NURİCAN'ın annesi)
  Tecrübeli
  Tecrübeli

  Kayıt tarihi : 20/04/08
  Kadın
  Mesaj Sayısı : 370
  Burç Sembolü : Başak / 24 Ağustos - 23 Eylül
  Mesleği : NURİCANIN ANNESİYİM
  Medeni Durumu : Evli
  Çocuk Sayısı : 1
  Eğitim Durumu : MESLEK LİSESİ
  Yaşadığı Şehir / Ülke : BURSA
  Yasaklanma Sebebi Yasaklanma Sebebi : ---
  Site Puanı Site Puanı : 7
  Rep Puanı Rep Puanı : 11

  OTİSTİK ÇOCUKLARIN DÜŞÜNME ANLAMA VE ÖĞRENME ÖZELLİKLERİ-DEVAMI

  Mesaj tarafından Hande(NURİCAN'ın annesi) Bir Salı 03 Haz. 2008, 12:48 pm

  Öğrendikleri bir beceri ya da davranışı genelde bir durumda öğrenir ve
  bunu başka durumlara genelleyemezler. Örneğin merdiven basamaklarını
  çıkarken 10 kadar sayan bir çocuk masanın üzerine konan oyuncakları
  sayamayabilir. Öğrendiği bir beceriyi farklı materyallerle, farklı
  ortamlarla ve farklı kişilerle çalıştıkça bu beceriyi genellemeyi
  öğrenir. Genelleme sürecine ulaştıktan sonra gereksinim duyduğunda bu
  beceriyi kullanabilir. Pek çok otistik çocuk annesiyle iletişiminde
  kullandığı bazı kelimeleri bir başkası ile iletişimde kullanmaz. Okulda
  çok iyi yaptığı eşleştirmeyi evde yapmaz. Bu nedenle bazı beceriler
  ağır otistik özellikleri olan çocuklarda her ortamda, herkesle, her durumda
  ve her materyalle denerek çok uzun bir sürede ve çok tekrarla
  kazanılabilirler.Bu özelliklerin bazıları, hatta birçoğu öğrenme
  güçlüğü, zihinsel yetersizlik gösteren bireylerde de görülmektedir.
  Ancak otistik özellikleri olanlarda, hepsinin bir arada ve karşılıklı
  etkileşim içinde olması anlaşılması daha güç ve karmaşık sorunlara yol
  açmaktadır. Anlama, Düşünme, Öğrenme Özelliklerini Etkileyen Diğer
  Etkenler: Becerilerin Gelişim Alanlarına Göre Farklılıklar Göstermesi:
  Normal çocuklarda her gelişim alanındaki beceri düzeyi birbirine yakındır.
  Oysa otistik birey bir alanda "yetenek adacığı", ama diğer pek çok alanda
  yaşının çok altında beceri düzeyine sahip olabilir. Örneğin arabaların
  markalarını, modellerini tanıma konusunda son derece başarılı olurken,
  araba resmi çizemeyebilir veya sabah ne yediğini hatırlamayabilir. Temel pek
  çok kavramı öğrenmekte güçlük çekerken, okumada çok iyi olabilir.
  Otistik çocukların gelişim alanlarındaki bu çok büyük farklılıklar
  eğitimin içeriğini, niteliğini etkiler.Taklit, Model Almada Yetersizlik:
  Normal bir çocuğun çevresindeki kişileri gözlemleyerek ve taklit ederek
  öğrendiği pek çok beceri, by by yapma, el yıkama vb otistik çocuk için
  özel olarak öğretilmesi gereken becerilerdir. Otistik birey çevresindeki
  kişilerden çok nesnelere ilgi duyar, bu nedenle insanların davranışlarına
  dikkat etmez. Bu davranışlar onun için anlamlı olmadığından onları
  taklit etmez. Bu nedenle diğer çocukların kendiliğinden, çevresindeki
  kişileri gözlemleyerek, taklit ederek öğrendiği pek çok beceriyi, otistik
  çocukların eğitimle öğrenmeleri gerekir.Merak duygusunun olmayışı ve
  öğrenmeye yönelik motivasyonda yetersizlik:
  Merak duydukları alanlar, ilgileri son derece sınırlıdır. Bir veya birkaç
  alanla ilgili motivasyonları ve konsantrasyonları yüksektir. Ancak,
  ilgilendikleri alan dışında bir etkinliğe yönlendirildiklerinde, bir şey
  yapmaları istendiğinde yapmak istemezler ve çoğu zaman direnç gösterirler.
  İlgi alanlarının sınırlılığı nedeniyle öğrendikleri de
  sınırlıdır. Çevrelerinde olup bitene ilgisizlikleri, öğrenmeye yönelik
  motivasyonlarının olmayışları, nasıl bir öğrenme stratejisi belirlememiz
  gerektiğini etkileyen temel faktörlerdendir.Bellek Mekanizmasındaki
  Farlılıklar:
  İlgi duydukları konuları öğrenmelerindeki hız ve ezberledikleri
  sayıların, isimlerin, metinlerin, şarkıların vb çokluğu şaşırtıcı
  düzeyde olabilir. Ancak bu ezbere bildikleri bilginin ne anlama geldiğini ve
  içeriğini kavrama konusunda güçlüklere sahiptirler.
  Yapılan bellek
  çalışmalarında, bir sayı veya sözcük dizisini ezberleyen otistik
  çocukların bunları aynı sırada hatırladıkları, normal çocukların ise
  ezberlenenler arasındaki ilişkiyi kurarak hatırladıkları belirlenmiştir.
  Bu ise, otistiklerin öğrenilecek bilgiyi birbiriyle ilişkisi olan bir
  bütünün parçaları olarak değil, ayrı ayrı/ kopuk bilgiler olarak
  algıladıklarını ve böyle öğrendiklerini; öğrendikleri sırada
  hatırladıklarını yani kodlama yetersizliği gösterdikleri anlamına
  gelmektedir. Bilgileri, birbirleriyle ilişkisiz parçalar halinde öğrenmeleri
  nedeniyle anlamını kavramakta yetersiz kalırlar. Örneğin "yağmur yağdı,
  şemsiyeni aç" cümlesini ilişkisiz dört ayrı kelime olarak bellerler ve
  size aynen tekrar edebilirler. Ancak "neden şemsiyeni açtın?" sorusuna cevap
  veremezler. Çünkü yağmur yağması ile şemsiye açılması arasındaki
  bağlantıyı kuramamış, sadece arka arkaya gelen bir dizi kelime olarak
  öğrenmiş ve tekrar etmişlerdir.Katı Ve Tekrarlayıcı Davranışlar:
  Otistik bireyler aynı şeyleri takıntılı bir şekilde tekrar tekrar
  yapmaktan hoşlanırlar. Bu nedenle öğrendiklerini, yeni ve biraz farklı bir
  duruma transfer etmekte güçlük çekerler. Masada öğrendikleri bir beceriyi
  yerde oturunca veya başka odaya gidince yapamayabilirler. Çubuklarla 10'a
  kadar sayabilirken, toplarla sayamayabilirler. İşte bu aynılığı koruma
  isteği, davranışlardaki katılık ve tekrarcılık hem yeni şeyleri
  öğrenmelerini zorlaştırır, hem de öğrendiklerini yeni durumlara
  uygulamada/genellemede sorunlara yol açar.Oyun Azlığı Veya Tekdüze Oyunlar:
  Bir etkinliği, oyunu, bir oyuncağı hep aynı biçimde oynamaktan
  hoşlanırlar veya hiçbir oyuncakla ilgilenmeyip etrafta amaçsızca
  dolaşabilirler Yap-bozlar, legolar gibi takılıp çıkarılıp, dizilen
  oyuncaklarla tekdüze oyunlar oynarlar. Ya da oyuncaklarla ağza sokma, atma,
  bir yere vurma gibi amacına uygun olmayan bir şekilde oynarlar. Bu nedenle
  oyunla öğrenecekleri, keşfedecekleri pek çok beceriyi kazanmakta zorluk
  çekerler. Özellikle oyun taklidi ile kazanacakları, geliştirecekleri
  becerileri, kavramları kazanamazlar. Örneğin kendilerinin yalnızca üst
  üste dizdikleri küplerle yol, köprü, ev yapan birini taklit ederekaynı
  şeyleri yapamazlar. Bu nedenle yeni, daha gelişmiş oyunları, oyuna katılıp
  diğer insanları taklit etmedikleri için öğrenemezler. Ya da yeni şeyler
  deneme yerine, hep aynı şekilde oynadıkları için deneme yanılma yoluyla,
  yeni oyunlar geliştiremezler. Bir ayakkabı kutusunu garaj olarak kullanmak
  gibi, yaratıcı, hayali oyunlar oynayamadıkları için, ilişkilendirme, akıl
  yürütme gibi bilişsel beceri gelişimleri ve oyunla öğrenmeleri
  sınırlıdır.Duyusal/Algısal Farklılıklar:
  Otistik özellikleri olan bireylerin görme, işitme, dokunma, tatma, koklama,
  hareket ve acıyı hissetme duyularında işlemleme farklılıkları vardır. Bu
  nedenle tuhaf sesleri dinlemek, dönen bir nesneyi seyretmek, titreşimleri
  duymak için cisimlere yanağını dayamak, kendini dolapla duvar arasına
  sıkıştırmak, acı verebilecek bir çarpmadan rahatsız olmamak, tuhaf
  yiyecekleri tercih etmek vb. gibi farklı duyusal tepkileri vardır.
  Otistiklerin uyaranlara yönelik farklı duyusal tepkileri, öğrenme
  biçimlerini etkiler.Aşırı Anksiyete (kaygı):
  Otistik bireyler çoğunlukla aşırı anksiyete (kaygı), ajitasyon
  gösterirler. Bu davranışlarının çevrelerinde ne olup bittiğinin
  anlaşılamaması, kendilerinden ne beklendiğinin anlaşılamaması ile ilgili
  olduğu düşünülmektedir.
  . Otistik bireyler bulundukları ortamda, gürültü,
  düzensizlik olduğunda, beklemek gereken durumlarda, yanlış yapan birinin
  olduğu durumlarda, "hayır" dendiğinde, bir eşya kaybettiklerinde ve
  engellenmeye yönelik toleranslarının düşük olması nedeniyle,
  engellendiklerinde stres yaşarlar; bağırma, kendine veya başkasına yönelik
  saldırganlık, stereotipik hareketler vb yaparlar. Eğitim sürecinde
  alıştıkları dışında, yeni davranışlara yönlendirildikçe kaygılı,
  endişeli ve ajite olurlar.Yukarıda birinci ve ikinci bölümde anlatılan
  anlama, düşünme ve öğrenme özelliklerini belirleyen üç temel faktör
  ise; zihinsel yeteneğin düzeyi (zeka kapasitesi), otizmin derecesi ve dil
  becerilerinin düzeyidir.Zihinsel yeteneğin Düzeyi:
  Otistik bireylerin % 10- 15′i normal ve normal üstü zeka, % 25-35′i
  sınır zeka ile hafif zeka geriliği, geriye kalanlar ise orta ve ağır
  düzeyde zeka geriliği grubundandır. Zeka kapasitesi, NEYİ, NE KADAR?
  öğreneceğimizi belirler. Zeka kapasitesi bireyin sembolik, kavramsal bilgiyi
  kazanabilme düzeyini, yani algılama, akıl yürütme, belleme, hatırlama gibi
  bilişsel süreçlerindeki kapasiteyi, NE KADAR öğrenebileceğini belirleyen
  temel faktördür.Otizmin Derecesi:
  Otizm, hafif otistik davranış özelliklerinden, ağır otistik özelliklere
  kadar geniş bir yelpazedir. Otistik özelliklerin düzeyi, birinci bölümde
  anlatılan algılama, anlama, akıl yürütme, belleme, hatırlama gibi
  bilişsel süreçlerin NASIL işleyeceğini ve NASIL öğreneceğini etkiler.
  Otistik bireyler bilgiyi "normal"lere göre farklı bir bilgi işleme
  sürecinden geçirirler.Dil Becerileri:
  Nasıl düşündüğümüzü, ne hissettiğimizi anlatmanın aracı olan sözel
  dildeki ve konuşmanın/iletişimin diğer formları olan yüz ifadeleri,
  mimikler ve beden dilindeki güçlükler otistik bireyi diğerlerinden ayıran
  temel özelliklerdendir. Alıcı dil düzeyi, eğitimde kullanılacak dil
  düzeyini, ifade edici dil düzeyi kendini ifade edebilme, sözel iletişimi
  eğitimde kullanabilme kapasitesini etkiler. Her bireyin bu alandaki
  güçlüğünün derecesi anlama, düşünme ve öğrenme düzeyini etkiler.
  Her otistik çocuğun zeka düzeyi, otizminin derecesi ve dil düzeyi
  farklıdır. Bu nedenle, bu üç faktörün etkileşimi ve dengesi her bir
  bireyin nasıl düşüneceğini ve öğreneceğini etkiler. Zihinsel kapasitesi
  normal ve normal üstü çocuklar kavramsal /bilişsel becerileri öğrenme
  konusunda daha az zorluk yaşarlar, otistik özellikleri daha hafif çocuklar
  sosyal becerileri ve dilin iletişim amaçlı kullanımını daha kolay
  kazanırlar. Bu nedenle zeka düzeyi 70 ve üzeri olan, otistik özellikleri
  hafif (değişikliklere karşı dirençleri çabuk kırılan, agresif
  davranışları olmayan, stereotipik davranışları sosyal bir ortamı
  bozmayacak düzeyde olan ve sınırlı da olsa sosyal etkileşime giren) yüksek
  işlevli otistikler eğitimden maksimum düzeyde yararlanırlar, okul
  yıllarında çoğu formal eğitim sürecine adapte olabilirler. Çok hafif
  otistik özellikleri olan ancak daha ağır derece zihinsel yetersizliği olan
  çocuklar sosyal beceriler konusunda iyi düzeye ulaşarak arkadaşlık
  becerilerini geliştirebilirken, bilişsel alanda soyut kavramları ve akademik
  becerileri öğrenme düzeyine ulaşamazlar. Hem ağır otistik özellikleri
  olan hem de ağır düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklar özbakım
  becerileri gibi temel günlük yaşam becerilerini iyi bir eğitimle
  kazanabilirler.
  Otistik özellikleri olan çocuklarla çalışan meslek
  elemanlarının ve ailelerinin eğitim sürecinde ve günlük yaşam içindeki
  tüm iletişimlerinde bu özellikleri hatırlamaları, "çocuğu daha iyi
  anlamalarında" ve sorun olarak algıladıkları pek çok davranışı
  sonlandırmalarında yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra, farklı
  özellikleri nedeniyle öğrenme güçlüğü/yetersizliği yaşayan çocuklar
  için kullanılan eğitim programları ve yöntemleri yerine otizmin doğasına
  uygun geliştirilmiş programların kullanılmasının daha etkili olacağı
  açıktır. Kaynak: Çoluk Çocuk Dergisi / Aralık 2005 / Sayı 55 /

   Forum Saati C.tesi 26 Mayıs 2018, 2:15 pm