HERKONU FORUM SİTESİ

Herkonu Forum Sitesi'ne Hosgeldiniz.Ailemize katilmak ister misiniz ? glsme

HERKONU


  OTİZMDE BİLŞSEL TEORİLER

  Paylaş
  avatar
  Hande(NURİCAN'ın annesi)
  Tecrübeli
  Tecrübeli

  Kayıt tarihi : 20/04/08
  Kadın
  Mesaj Sayısı : 370
  Burç Sembolü : Başak / 24 Ağustos - 23 Eylül
  Mesleği : NURİCANIN ANNESİYİM
  Medeni Durumu : Evli
  Çocuk Sayısı : 1
  Eğitim Durumu : MESLEK LİSESİ
  Yaşadığı Şehir / Ülke : BURSA
  Yasaklanma Sebebi Yasaklanma Sebebi : ---
  Site Puanı Site Puanı : 7
  Rep Puanı Rep Puanı : 11

  OTİZMDE BİLŞSEL TEORİLER

  Mesaj tarafından Hande(NURİCAN'ın annesi) Bir Salı 03 Haz. 2008, 12:36 pm

  BİLİŞSEL TEORİLER OTİZMİ ANLAMAMIZDA BİZE NASIL YARDIMCI OLUR?  Uta Frith, Bilişsel Nöroloji Enstitüsü, Londra Koleji Üniversitesi
  ve Francesca Happe, MRC Sosyal Genetik ve Gelişimsel Psikiyatri
  Merkezi, Psikiyatri Enstitüsü, King's Koleji, Londra

  (Autism-Europe tarafından yayınlanan LINK dergisinden alınmıştır.)  Günümüzde otizm, davranışlar baz alınarak ve incelenerek teşhis
  edilmektedir. Otizmi tespit etmek için kan veya kromozom testi
  yoktur. Yaşa, yeteneğe, kişiliğe ve çevreye göre davranışın çok
  değişken olması, davranışlara göre tanı koymanın zorluklarından
  birisidir. Otizm söz konusu olduğunda, sessiz ve ilgisiz bir
  çocuktan; çok fazla konuşan ve aşırı arkadaşça davranan Asperger'li
  yetişkine kadar geniş bir yelpazeyle karşılaşırız. Otizm
  yelpazesindeki birçok birey entellektüel bozulmaya ve genel bir
  gelişimsel gecikmeye sahip olmakla birlikte, bazı otistik bireyler
  aşırı zeki olabilmektedir. Bu yelpaze boyunca belli temel
  özellikleri, evrensel olan ve anahtar tanısal kriterlerini
  oluşturan sosyal ve sosyal olmayan alanlarda izleyebiliriz:
  Tekrarlayıcı ve kısıtlı bir alana yönelik ilgi ve aktiviteler ve
  buna eşlik eden sosyal ve iletişimsel gelişimdeki eksiklikler.  Otizm yelpazesini anlamak isteyen kişiler en az iki soru ile
  karşılaşırlar. Bu sorulardan ilki, bu temel güçlüklerin neden bir
  araya geldiğidir? İkincisi ise, bu güçlüklerin ortaya çıkmasının
  neden bu kadar çeşitli olduğudur? İlk sorunun cevabı, tek bir
  bilişsel yetersizliğin üçlü bir bozukluğa (sosyal yetenek, iletişim
  ve uyum) neden olduğu şeklinde bir cevaptır. Bugüne kadar bütün bu
  güçlükleri yeterli şekilde açıklayabilen tek bir psikolojik teori
  önerilmemiştir. Bunun yerine, bu üçlünün değişik parçalarının, altta
  yatan değişik bilişsel yetersizliklerle daha iyi açıklandığı
  görülmüştür. Günümüzde üç farklı bilişsel teori, bu temel güçlükleri
  açıklama çabasındadır. Bu teorilerin her biri, otizmin bütün
  özelliklerini değil bazı özelliklerini açıklamaktadır. Bir teori
  sosyal güçlükler ve iletişim güçlüklerini açıklarken (zihin körlüğü-
  mindblindness), ikinci teori tekrarlayıcı davranışlar ve günlük
  yaşamın gerekliliklerinin üstesinden gelmedeki bozulmaları
  açıklamaktadır (yürütücü işlevlerde yetersizlik-executive
  dys********). Üçüncü teori detayları sıra dışı bir şekilde kavramayı
  ve dahi sendromunu açıklamaktadır (detaylardan bütün oluşturmada
  yetersizlik–weak central coherence)  Sosyal güçlükler ve iletişim güçlükleri `zihin teorisi'(theory of
  mind) veya `zihinselleştirmede(mentalising) yetersizlikle' iyi
  açıklanmaktadır. Otistik bireylerin çoğu kendilerini başkalarının
  yerine koyma konusunda veya başka bir insanın ne düşündüğü ve
  hissettiğini anlama konusunda zorluklar yaşarlar. Bu durum onların
  niye genel olarak normal yollardan iletişim kurmayı zor
  bulduklarını; niye ebeveynlerine veya öğretmenlerine onların
  bilmedikleri önemli bir bilgiyi söylemeyi ihmal edebildiklerini,
  niye şaka yapıldığını algılayamadıklarını,karşılıklı arkadaşlığın
  niye zor olduğunu ve niye konuları harfi harfine ele aldıklarını
  açıklamaktadır., Niye sır saklandığını veya yalan söylendiğini
  anlamak otistik bireyler için tipik olarak gizemlidir. Zihin teorisi
  bütün bunları açıkladığı halde, otizmde tekrarlayıcı davranışları
  yeterli olarak açıklamaz.  Şu an popüler olan ve problem üçlüsünden sosyal olmayan
  yetersizlikleri açıklamaya çalışan teori, otizmde yürütücü
  işlevlerdeki yetersizliği tartışmasız kabul eder. Organizasyon
  becerisi, yeni veya karmaşık durumlarda uygun davranmak için
  ihtiyacımız olan yüksek düzey kontrol süreçlerini tanımlar. Bu
  fonksiyonlar plan yapma yeteneği, stratejileri değiştirmek, bir
  hedefe ulaşmak için davranışımızı gözlemlemek ve düzeltmek, bilgiyi
  akılda tutmak, bilgiyi uyarlamak ve yararı olmayan davranışı
  yapmamayı içermektedir. Beyinlerinin ön lobunda hasar olan bireyler
  gibi otizmli bireyler de bu kontrol fonksiyonlarında sorunlar
  yaşarlar. Bu problemler, otistik bireylerde günlük hayatta değişime
  karşı esnek davranamama, plan yapamama ve değişimlere ayak
  uyduramama olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu iki teori, otistik davranışın temelinde olan yetersizlikleri
  belirlemektedir. Diğer yandan otistik spektrum bozukluklar,
  şaşırtıcı üstün yetenek ve özelliklerle de ortaya çıkabilmektedir.
  Bu yetenekler matematik, müzik, resim, yap boz yapma veya başka
  görsel testlerde üstün yetenek, görünürde ilgisi olmayan bilgilerin
  hatırlanması ve küçük değişiklikleri fark etme gibi yetenekler
  olabilmektedir. Bu yeteneklerin otistik bireylerin bilişsel
  özelliği olan `detaylardan bütün oluşturmada yetersizlik' sonucu
  ortaya çıktığı varsayılmaktadır. Otistik olmayan bireylerin çoğu
  dışarıdan gelen bilgiyi `anlama yönelik' işlem yapmaya eğilim
  gösterirler. Otistik bireyler ise, detaylara yönelik işlem yapma
  eğilimi gösterirler ve genellikle bütünsel anlamı kaçırırlar.
  Detaylara odaklanma özelliklerinin, otistik bireylerin yukarıda
  belirtilen alanlardaki üstün yeteneklerini açıkladığı
  düşünülmektedir. Bu özellikler otistik çocukların bazılarının
  ebeveynlerinde de görülebilmektedir.  Yukarıda anlatılan üç teori, zihin körlüğünün direkt
  etkileri, yürütücü işlevlerde yetersizlik ve detaylardan bütün
  oluşturmada yetersizlik, ilgi çeken araştırma konuları olmuştur.
  Ancak bu üç alandaki yetersizliğin otistik bireylerin gelişim
  süreçleri üzerindeki etkileri, çok önemli bir konu olmasına rağmen,
  tam olarak araştırılmamıştır. Bu gelişimsel etkiler üzerinde
  çalışıldığı takdirde, otizmin ortaya çıkmasının niye bu kadar farklı
  ve karmaşık olduğunu belki daha iyi anlayabileceğiz.  Zihin körlüğünün neden olduğu; kavramada farklılık,
  kelime öğrenmede güçlük, ortak dikkatin olmaması gibi
  yetersizlikler, sosyal olarak desteklenmiş öğrenme ile yani gözlem
  ve taklit ile belirgin bir şekilde düzeltilebilmektedir. Konuşmanın
  gecikmesi yada olmaması zihin körlüğünün gelişimsel etkilerini
  yansıtmakta olabilir. Sosyal süreçler aracılığıyla öğrenmedeki
  başarısızlık bazı vakalarda düşük zeka seviyesiyle açıklanmakla
  birlikte, bir araştırmada zeka seviyeleri düşük olan otistiklerde
  bile, sosyal olmayan bilginin hızla işlenebildiğine dair kanıtlar
  bulunmuştur. Bu çalışmanın ortaya koyduğu gerçek, otistik çocuklarda
  zihin körlüğünün etkilerini en aza indirebilmek için, öğrenmeye
  yönelik alternatif (sosyal olmayan) yollar bulunması gerektiğidir.  Yürütücü işlevlerdeki yetersizlik durumu, aktiviteler
  veya zihnisel faaliyetler esnasında uyum göstermeyi zorlaştırmakta,
  dolayısı ile de sınıf ortamlarında öğrenmeyi etkilemektedir.
  Karmaşık problemlerin varlığı ve esnekliğin olmaması adaptasyon ve
  rutin aktivitelere katılımda bulunma cesaretini engellemektedir.
  Bazı otistik bireylere, bir etkinlikten diğerine geçme bilgisayarda
  gösterildiğinde, eğitimci tarafından gösterilmesine kıyasla daha iyi
  sonuçlar aldıklarını gösteren çalışmaların olması cesaret vericidir.
  Bu bulgular sosyal olmayan ödül sistemlerinin kullanılmasının
  otistik bireylerin yüksek düzey yeteneklerini en üst seviyeye
  çıkarmalarına yardım edebileceğini düşündürmektedir.  Detaylardan bütün oluşturmada yetersizliğin uzun dönem
  etkileri üzerine çalışma yapılmamıştır. Fakat diğer insanların
  kaçırdığı küçük detayları fark eden çocuğun arkadaşlarına göre daha
  farklı ilgi alanları olacağını söyleyebiliriz. Detaylara odaklanan
  zihinde bilgi ve birikimin depolanması da farklı olacaktır. Üstün
  yetenekli bir otistik olan Temple Grandin kediyi kavram olarak
  düşünemediğini, bunun yerine görmüş olduğu her bir kediyi
  düşündüğünü söylemektedir. Otistik bireyler prototipler oluşturmak
  yerine belirli örnekleri depoladıklarından, farklı bir algılama ve
  öğrenme biçimleri vardır.Detaylardan bütün oluşturma yetersizliği,
  özel bir hafıza sistemi oluşturabilir ve gittikçe diğer insanlardan
  ayrılmaya eğilim gösteren tercihler şekillendirebilir.  Bu teoriler, otistik çocukların farklı bir gelişim yolu
  izlediklerini ve bu yolun yeniden ve bireye özgü olarak
  yapılandırılmasının öğrenmeyi kolaylaştıracağını ifade etmektedir.
  Bu sebeple normal gelişim gösteren çocuklar için kullanılan öğrenme
  yöntemlerinden farklı yöntemlerin kullanılması ve her otistik birey
  için kendisine ait bir öğrenme yöntemi uyarlanması gerekmektedir.
  Otizmin bilişsel olarak kuvvetli yanları ve güçlüklerinin gelişimsel
  etkileri hakkında düşünmek, eğitim programlarının gelişimi için bir
  temel teşkil edebilir.  * Bilişsel: Dünyayı, anlamaya, tanımaya, öğrenmeye yönelik tüm
  zihinsel süreçler  Çeviren: Uzm. Psikolog Ebru Temiz

   Forum Saati Ptsi 25 Haz. 2018, 8:14 am